Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

NIEDZIELA: Dz 2,1–11; 1 Kor 12,3b–7.12–13; J 20,19–23
JEZUS DAJE DUCHA ŚWIĘTEGO
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
R O Z W A Ż A N I E
„Weźmijcie Ducha Świętego” – te słowa towarzyszą przekazaniu Apostołom Ducha Bożego przez Jezusa. Co one dla nas oznaczają? Przede wszystkim to, że Zbawiciel przekazuje Ducha Świętego swoim uczniom, bo Duch jest kontynuatorem dzieła, które spełnił Jezus, ale dzieło to wciąż ma trwać, rozwijać się i obejmować kolejne ludy. Żywy i działający Jezus jest obecny pośród nas dzięki Duchowi. Ale jest też drugi ważny aspekt Jezusowej wypowiedzi: każdy musi podjąć decyzję o przyjęciu Ducha Bożego. Weźmijcie oznacza: chciejcie przyjąć ten dar, tę Osobę, tę nową obecność; pragnijcie tej obecności, zaproście Ducha do swego serca, w swoje życie. To co mógł, Jezus wykonał. Reszta należy do nas.

rs