Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Rdz 3,9–15; 2 Kor 4,13–5,1; Mk 3,20–35

SZATAN ZOSTAŁ POKONANY

Fot. www.pixabay.com

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.
ROZWAŻANIE
Mówili, że odszedł od zmysłów, mówili, że jest w zmowie ze złym duchem, domyślali się, że jest nieczysty. Pewnie jeszcze inne myśli pojawiały się w ich głowach, choć nie zostały ujawnione. Wielość opinii, sprzeczności w ocenie, szereg błędów. Jak pośród tego znaleźć to, co właściwe, jak dotrzeć do prawdy? Jezus wskazuje drogę najprostszą: rozsądne myślenie, pozbawione uprzedzeń, kierujące się realizmem codziennego życia, otwarte na obecność Boga. Bo Bóg, jak uczy Apostoł, dał nam ducha trzeźwego myślenia i zgodnie z tym darem trzeba rozeznawać sytuację. A wówczas spotkamy się razem na drodze, którą jest pełnienie woli Ojca.

rs