Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Ez 17,22–24; 2 Kor 5,6–10; Mk 4,26–34

PRZYPOWIEŚĆ O ZIARNKU GORCZYCY
Jezus powiedział do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
ROZWAŻANIE
Jest taki sposób budowania królestwa Bożego, który zwraca uwagę na niecodzienne, spektakularne czyny. Do takich należą dokonujące się w jednej chwili głębokie nawrócenia, uzdrowienia wyproszone wielką modlitwą czy też nagłaśniane dziś egzorcyzmy. Jest też taki sposób budowania królestwa Chrystusowego, gdy człowiek jakby mimochodem żyjąc w codzienności, zajmuje się najbardziej zwyczajnymi zajęciami, a jednak tak potrafi je podjąć, że chwała Boża wzrasta. I nie warto pytać, który sposób jest bardziej skuteczny. Bo liczy się zawsze zdolność pełnienia woli Pana, bo chodzi o to, by Pan mógł działać i nas prowadzić.

rs