Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Być człowiekiem sumienia

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu wygłosił tysiące katechez, przemówień i homilii. Ale nie ulega wątpliwości, że homilia wygłoszona tu – na Kaplicówce – zapisała się głęboko w naszej pamięci. Chodzi zwłaszcza o fragment poświęcony ludzkiemu sumieniu. To była magistralna lekcja na tę istotną sprawę. Dziś możemy powiedzieć, że po 20 latach słowa Papieża nie straciły nic ze swej głębi, ze swej świeżości i aktualności. Bo czyż Polska nie woła dziś w dalszym ciągu o ludzi sumienia? Czyż takich ludzi nie potrzebuje polski parlament i kręgi ludzi sprawujących władzę w naszym kraju na wszystkich szczeblach? (…) Ojciec Święty powiedział nam jasno, co to znaczy być człowiekiem sumienia. (…) Sumienie jest „najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka. (…) W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do umiłowania i czynienia dobra, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, a tamtego unikaj”.

Fragment homilii wygłoszonej w Skoczowie, 7 VI 2015 r.