Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Pytanie o prawdę

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Prawda jest dogłębną przyczyną powstania szkolnictwa i szkoły. (…) Poszukiwania prawdy nie da się sprowadzić do zwykłej wiedzy, gdyż prawda domaga się tego, byśmy stali się dobrzy. Do prawdy dochodzi się także dzięki innym; w dialogu z innymi i dla innych. Dominujące obecnie trendy kulturowe, zwane cywilizacją ponowoczesności, doprowadziły do powstania społeczeństwa informacyjnego, które opiera się na wymianie coraz bardziej obiektywnej wiedzy o świecie i coraz bardziej subiektywnych fikcji o człowieku. Pytanie o prawdę bywa dzisiaj marginalizowane albo wręcz usuwane jako „nienaukowe”, a roszczenie do poznania prawdy – jako wspólnej i wiążącej wielkości – ukazuje się jako anachronizm i tendencję sprzyjającą fundamentalizmom wszelkiej maści. (…) Każdy nauczyciel jest zawsze i wszędzie zobowiązany do wierności prawdzie, a w realizacji tego zadania nie mogą go krępować żadne programy ani zarządzenia, czy instytucje. Dzisiaj, gdy relatywizm przekonał wielu do myślenia, iż niemożliwe jest poznanie prawdy, potrzebna jest szkoła, która kieruje się pasją poszukiwania prawdy i przekazywania jej innym.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z okazji IX Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Liceum Ekonomicznego, Poznań, 28 VI 2015 r.