Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Wiara nie jest intelektualną grą

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Maryja widziała swego Syna w stajni w Betlejem, a wierzyła, że jest Stworzycielem świata; widziała Go wzgardzonym i ukrzyżowanym, a wierzyła mocno, nawet gdy wiara innych się chwiała, że On jest Bogiem. Wpatrzeni w Twoją, Matko Pocieszenia, wiarę, powierzamy w Twoje macierzyńskie dłonie ster dusz i życia wszystkich pielgrzymów, ster życia naszej Ojczyzny. Dzięki łasce Twojego Syna, wychowuj dusze młodych Polaków, kieruj dojrzałymi jej obywatelami, wspieraj starszych w ich kłopotach. Pomnażaj w życiu naszych ziomków, gdziekolwiek się znajdują, na jakimkolwiek są kontynencie, owoce uświęcenia, łaski i czystości, aby Polska stała się prawdziwym królestwem Twojego Syna, królestwem prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. (…) Wiara nie jest intelektualną grą. Wiara to gotowość oddania wszystkiego, co dla każdego z nas najdroższe. To jest całkowite oddanie Bogu wszystkiego, czego zapragnie. Czy jesteśmy dziś gotowi do ofiary z naszych marzeń? Ofiary bowiem z tego, czego nie kochamy, nic nas nie kosztują, ale ofiary z tego, co kochamy najbardziej, są właśnie wyrazem naszej wiary.

Fragment homilii wygłoszonej w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
w Borku Wlkp., 3 VII 2015 r.