Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Wj 16,2–4.12–15; Ef 4,17.20–24; J 6,24–35

KTO PRZYCHODZI DO CHRYSTUSA, NIE BĘDZIE ŁAKNĄŁ

Fot. www.pixabay.com

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego: Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.
ROZWAŻANIE
Ludzie szukają Jezusa. Co dopiero otrzymali chleb. Dla Zbawiciela nakarmienie głodnych było znakiem wskazującym na obecność i działanie Boga. Dla nakarmionych było spełnieniem jednego z podstawowych pragnień – zaspokojeniem głodu. Ten sam czyn, zgoła inne zrozumienie. Potrzebne było kolejne spotkanie i otwarta, mocna rozmowa, w czasie której wreszcie padło fundamentalne pytanie: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”. Pytanie sprowokowane uwagą Jezusa. Bez Jego pomocy pewnie by tak nie zareagowali. Kto nam pomoże postawić to samo pytanie i nie uchylić się od odpowiedzi? Czyni to dziś sam Jezus. Szukajmy odważnie odpowiedzi.

rs