Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (35)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Słowo Boże, które Bóg nam daje w czytaniach niedzielnych, jest światłem, drogowskazem, nadzieją i upomnieniem na najbliższy tydzień. Słowo od Boga jest łaską, ale i zadaniem dla każdego z nas, jest łaską i zadaniem dla małżeństw i rodzin. Pan Jezus przypomina: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał” (J 6,44). Św. Paweł mówi: „Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze” (Ef 5,2). Odpowiedzią na słowo prawdy i miłości jest wiara: „Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne” (J 6,47). Wiara w miłosiernego Boga, w Jego obietnice, pomaga nam wszystko przeżywać pod kątem życia wiecznego: „Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54); „To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze” (J 6,50); „Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6,51). Wiarę w Boga, w życie wieczne, w powołanie, szczególnie małżeńskie i rodzinne, umacnia słowo Boże i Eucharystia. Św. Paweł w Liście do Efezjan daje bardzo praktyczne wskazówki dla każdego chrześcijanina i każdej wspólnoty. Z wielkim pożytkiem niech czytają ten tekst, indywidualnie i wspólnie, małżonkowie i rodziny. Najpierw, co trzeba usunąć: „Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością” (Ef 4,31). Nie wolno nosić w sobie goryczy, trwałej niechęci, pragnienia zemsty. To wszystko znajduje rozładowanie w czasie kłótni, w najmniej odpowiedniej chwili i w najgorszej formie. Zranienia takiej kłótni, ujawnione podejrzenia, trudno się leczą. Jakie jest lekarstwo? Św. Paweł wzywa: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4,32). Boże wezwanie zawsze złączone jest z Bożą pomocą. Gdy Bóg stawia wymagania, nigdy nie zostawia człowieka samemu. „Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości” – wzywa św. Paweł (Ef 5,1). „Kościół pobudza i prowadzi rodzinę chrześcijańską do służby miłości, aby naśladowała i przeżywała tę samą miłość oddania i ofiary, którą Chrystus żywi dla całej ludzkości” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, p. 49).
Propozycja refleksji
Przeczytam i rozważę fragment Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 4,30–5,2). Zaproponuję rodzinie tę lekturę i zachęcę, by każdy podzielił się z innymi, jak rozumie ten tekst biblijny.