Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Na Jasną Górę, do Maryi

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Pielgrzymowanie na Jasną Górę jest wyrazem wdzięczności wobec Maryi. Podążamy do Niej, bo zajmuje Ona szczególne miejsce w życiu Kościoła – wspólnoty uczniów Jej Boskiego Syna. Tak jest od niemal dwóch tysięcy lat. Chcemy podziękować Maryi za Jej opiekę nad światem i naszym narodem. Hasłem przewodnim tegorocznej Pielgrzymki Krakowskiej jest „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Nawracać się to znaczy wyzwalać się z egoizmu, z zamknięcia się w sobie, z fałszywego poczucia samowystarczalności. Nawracać się to znaczy szukać Boga we wszystkim, przyjmować dar Jego przebaczenia i pokoju, a także stawać się narzędziem Jego dobroci i miłosierdzia w ludzkiej społeczności. Wiara w Ewangelię wymaga przyjęcia zapisanej w niej prawdy o Bogu. Wierzyć w Ewangelię to znaczy stać się świadkiem Jezusa w naszym niespokojnym, niedowierzającym świecie, w którym wielu naszych braci i sióstr żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Kolejne kilometry wędrówki to dobry czas, aby spojrzeć na swoje życie i dokonywane wybory.

Fragment przemówienia do pielgrzymów XXXV Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę, 6 VIII 2015 r.