Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan dr Andrzej Duda

Z okazji rozpoczęcia przez Pana Prezydenta wielce odpowiedzialnej służby w naszej Ojczyźnie, Rzeczypospolitej Polskiej, prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji. Wyrażamy też nadzieję, że wraz z objęciem przez Pana najwyższego urzędu w Polsce rozpocznie się proces przywracania właściwego porządku spraw i wartości w naszej Ojczyźnie. Z potrzeby serca przekazujemy Panu Prezydentowi życzenia błogosławieństwa Bożego i obfitych darów Ducha Świętego. Są one niezbędne do skutecznej zmiany prawa stanowionego, aby – zgodnie z oczekiwaniami większości Polaków – ustawy i rozporządzenia kształtowane były w oparciu o chrześcijańskie wartości, zagwarantowane w Konstytucji RP i dające możliwość bezpiecznego rozwoju rodzin w Polsce. Zapewniamy Pana Prezydenta o stałym wspieraniu Pana inicjatyw naszą modlitwą.
W imieniu redakcji oraz czytelników Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”

dr inż. Adam Kisiel, redaktor naczelny