Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (36)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Św. Paweł uczy nas, że miłość małżeńska jest naśladowaniem miłości Chrystusa i Kościoła: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić… Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje (Ef 5,25–28); „Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła” (Ef 5,21–23). Sakrament Małżeństwa jest uczestnictwem w miłości Chrystusa do Kościoła, a także – w miłości Kościoła, Ludu Bożego do Chrystusa. Małżonkowie, wsparci łaską sakramentu, są powołani, aby w codziennym życiu realizować miłość Chrystusa do Kościoła, tę miłość, która jest wierna, ofiarna, życiodajna. Są powołani, aby włączać się w pokorną i wierną miłość ochrzczonych do Zbawiciela. Nasza miłość do Chrystusa, będąca łaską, jest jednocześnie odpowiedzią serca i woli każdego z małżonków, skierowaną do Zbawiciela i siebie nawzajem. Choć miłość ludzka jest często słaba, chwiejna, ulegająca egoizmowi, kuszona przez złego ducha, wciąż się winna odradzać, nie ulegać w chwili próby. Małżonkowie w słowach św. Pawła (Ef 5,21–32) mogą odnaleźć światło i siłę do umacniania miłości małżeńskiej i rodzinnej. Dobrze byłoby, gdyby małżonkowie w rocznicę ślubu, a może raz w miesiącu, odczytywali słowa Pawłowe, a wśród nich: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5,31–32). Św. Jan napisał w Ewangelii, że wielu uczniów, gdy usłyszało zapowiedź ustanowienia Eucharystii, mówiło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” (J 6,60). Wielu też odchodziło od Pana Jezusa. „Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść?” (J 6,67). Dziś wielu małżonków mówi o Ewangelii miłości małżeńskiej i rodzinnej: „Trudna jest ta mowa”. Pan Jezus zapewne pyta małżonków, widząc, że wielu odchodzi od Niego, od małżonka, od dzieci: Czyż wy też chcecie odejść?”. Czy wszyscy odpowiedzą jak Szymon Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6,68–69). „W każdym… miłość umie dostrzec Chrystusa” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, p. 64).
Propozycja postanowienia
Odczytam, jeśli możliwe, ze współmałżonkiem, ze starszymi dziećmi, fragment Listu św. Pawła do Efezjan (Ef 5,21–33).