Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Budować na skale

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Bracia i siostry, w Kanie Galilejskiej Maryja, po rozmowie z Jezusem, powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. A On polecił im, by sześć wielkich stągwi napełnili wodą. A my – jakie stągwie naszego życia napełnimy dobrem i miłością? Najczęściej pierwszą stągwią naszej troski i odpowiedzialności jest rodzina. (…) Przyszłość naszych rodzin i całego narodu powinniśmy budować na skale. Powinniśmy budować na Jezusie Chrystusie, na Jego Ewangelii, na respektowaniu prawa Bożego, zapisanego w Bożych przykazaniach i w prawie naturalnym. Dlatego tak bardzo nas niepokoi nieposzanowanie tego prawa i zdrowego rozsądku przez ustanawianie w naszym kraju ustaw godzących w naturalny porządek, opierających się na ideologii gender, która podważa i relatywizuje nawet tak oczywisty fakt, jak płeć człowieka. Wbrew wszelkim krytykom, nie przestaniemy powtarzać, że między innymi tak zwana metoda in vitro jest metodą niemoralną, niedopuszczalną dla chrześcijanina, bo za narodzenie jednego dziecka płaci się ogromną cenę unicestwiania lub zamrażania innych ludzkich istnień.

Fragment homilii wygłoszonej podczas uroczystości Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, Ludźmierz, 15 VIII 2015 r.