Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Pracuję, dopóki mogę

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Codziennie na nowo pracuję; dopóki mogę i dopóki Papież mnie trzyma, i przede wszystkim Pan Bóg. Myślę, że każdy dzień wnosi coś nowego, coś interesującego. Wydarzyło się wiele wspaniałych rzeczy. W samym Krakowie powstało Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, a Papieska Akademia Teologiczna została przekształcona w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. W ciągu tych lat rzeczywiście wiele rzeczy się dokonało i w planach mamy jeszcze wiele, chociażby Światowe Dni Młodzieży i Rok Miłosierdzia. To nas zobowiązuje ogromnie w Krakowie, bo stąd wyszła iskra Bożego miłosierdzia na cały świat. Tę iskrę rozpalił Jan Paweł II. Cóż mogła zrobić biedna siostra zakonna, która umiała zaledwie czytać? Ale miała wiedzę wlaną od Pana Boga. (…) Tak jak pielgrzymki Jana Pawła II do Polski były wielkim ożywieniem – powstała „Solidarność”, upadł komunizm, naród się bardziej zjednoczył, chociaż ciągle ma tendencje do podziałów, tak podobną reakcję wywoła młodzież, która przyjedzie do Krakowa z całego świata, aby wspólnie z Papieżem się modlić.

Fragment podziękowania Panu Bogu za 10 lat posługi pasterskiej w Archidiecezji Krakowskiej, 27 VIII 2015 r.