Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Troska o stworzenie

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Piąte przykazanie każe jeszcze zastanowić się nad naszym stosunkiem do dzieła stworzenia. Czytamy w Księdze Rodzaju, że Bóg oddał ziemię i wszystkie żyjące na niej stworzenia pod „panowanie” człowieka; oddał jego trosce. Niestety to uprawnienie człowiek często rozumie jednostronnie, a nawet opacznie. Dzieje się tak głównie dlatego, że zapominamy o tym, iż Pierwszym Panem wszystkiego, co istnieje, jest Bóg. Jest to panowanie łaskawe, opiekuńcze, bo Bóg panuje przez dawanie, a nie przez odbieranie. (…) Bóg oczekuje od nas, że – w miarę naszych możliwości – będziemy naśladować Jego panowanie nad światem. Człowiek ma pomnożyć dobroć dzieła Bożego. Ma stać się jakby starszym bratem stworzeń niższych od siebie. Owszem, wolno mu ich używać i nimi się posługiwać, bo nie są one osobami, lecz jeśli wydaje się mu, że panowanie polega na tym, by siać wokół siebie spustoszenie i ból, to jest naśladowcą diabła niszczyciela, a nie Boga Dawcy i Opiekuna. Bóg bowiem powołał człowieka do troski o stworzenie, a nie do tyranii.

Fragment homilii wygłoszonej w Katedrze Poznańskiej, 23 VIII 2015 r.