Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Pomoc nie może czekać

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Na dróżkach kalwaryjskich i podczas Eucharystii będziemy wsłuchiwać się w nauczanie Pana Jezusa o miłosierdziu Bożym i ludzkim. W nim znajdziemy wskazówki, jak miłosierdzie budować w naszych domach i śpieszyć z nim do potrzebujących. Potrzebujących nie trzeba szukać daleko, oni są zwykle blisko nas, w naszych rodzinach. (…) Kościół uczy, że uczynki miłosierdzia winny obejmować troską całego człowieka, jego ciało i duszę. Przed Mszą św. o godz. 11.00 odmówiona zostanie Koronka do Bożego Miłosierdzia. Będzie to akt przeproszenia za zaniedbania i grzechy w naszych rodzinach i środowiskach, ale także świadectwo, że nie ma miłosierdzia dla bliźniego bez wcześniejszego przyjęcia w sercu miłosierdzia Bożego. Najpierw trzeba wyznać: „Jezu, ufam Tobie”, by zrodziła się w nas wyobraźnia miłosierdzia i potrzebujący otrzymał wsparcie. Pamiętajmy, że pomoc nie może czekać. Często jesteśmy zbyt zajęci, zabiegani i chętnie byśmy pomogli, ale nie dziś, tylko jutro, bo wtedy mamy czas. A bliźniemu nasz uśmiech, dobre słowo, czas i uczynek miłosierdzia są potrzebne teraz, w tym momencie.

Fragment zaproszenia na XXIII Pielgrzymkę Rodzin Archidiecezji
Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej, 6 IX 2015 r.