Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Cuda i łaski Boże

MICHAŁ POWRÓCIŁ DO ZDROWIA

W 2001 roku jedenastoletni chłopiec – Michał – uległ wypadkowi. Wpadł pod koła samochodu i stan jego zdrowia był bardzo ciężki. Widząc, że sytuacja jest beznadziejna jego katechetka – s. Liliana, zapoczątkowała modlitwę o uzdrowienia chłopca. I dokonał się cud, dzięki któremu możliwa stała się beatyfikacja Matki Klary Szczęsnej.

Chłopiec został potrącony przez samochód 11 marca 2001 roku. W okresie od 11 marca do 6 kwietnia tego roku Michał przebywał na Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcego Szpitala Klinicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-Prokocimiu. W tym czasie wspólnota sióstr Domu Generalnego w Krakowie oraz rodzina Michała modliła się o dar jego życia i powrotu do zdrowia, wzywając wstawiennictwa sł. Bożej Matki Klary.
– Siostra Liliana, kiedy odwiedziła w szpitalu Michała, przyniosła obrazek z podobizną Matki Klary, z modlitwą, więc również ja starałam się poznać siostrę Klarę, dowiedzieć się coś o niej. Siostra Liliana zapytana udzieliła mi pewnych informacji, bo niewiele o niej wiedziałam. Jeżeli tylko mogłam prosiłam z całego serca w modlitwie o zdrowie dla Michała – wyznaje pani Magdalena, mama uzdrowionego, dodając, że tamten czas należał do najtrudniejszych w jej życiu. – To są rzeczy, których nie da się opisać. Nigdy czegoś podobnego nie przeżyłam i daj Boże, żebym nie musiała przeżywać. Dla matki chyba nie ma nic gorszego. To się wydaje, jakby ktoś ściskał serce. To jest uczucie nie do opisania. – Dla mnie jako dla matki nie docierało, że może się tak źle to skończyć. Że to jest tak bardzo ciężkie i straszne, co się może stać z dzieckiem, które ma taki uraz mózgu. Ja tej myśli nie dopuszczałam – podkreśla kobieta, której syn był początkowo w śpiączce i sparaliżowany.
W drodze na ołtarze
Nagle i niespodziewanie, w czasie trwania nowenny o zdrowie za wstawiennictwem Klary Szczęsnej, Michał zaczął powracać do zdrowia. Kiedy chłopiec opuścił szpital i na nowo podjął naukę, rozpoczęto wstępne starania o uzyskanie dokumentacji medycznej, obejmującej okres jego pobytu w szpitalu. W dniu 4 listopada 2001 roku w krakowskim kościele naszego Zgromadzenia została odprawiona dziękczynna Msza św. „za otrzymaną łaskę zdrowia za przyczyną służebnicy Bożej Matki Klary z prośbą o dalsze jej wstawiennictwo i błogosławieństwo Bożego Serca dla Michała”. Ponieważ trwały intensywne prace związane z procesem Ojca Założyciela, a później przygotowania do jego kanonizacji, jaka miała miejsce 18 maja 2003 roku w Rzymie, odbyło się tylko kilka spotkań z rodziną Michała i zasięgnięto opinii lekarzy w celu ustalenia, czy rzeczywiście można mówić o niezwykłym charakterze powrotu Michała do zdrowia. Dopiero po kanonizacji św. Józefa Sebastiana, pod koniec maja 2003 roku rozpoczęto przygotowania do zebrania pełnej dokumentacji dotyczącej uzdrowienia przypisywanego wstawiennictwu naszej Współzałożycielki. W 2003 roku mama Michała złożyła pisemne podziękowanie za ocalenie życia i łaskę zdrowia, jaką otrzymał jej syn za przyczyną Matki Klary. Na prośbę Zgromadzenia dwaj lekarze, od których opieką medyczną Michał przebywał w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, wydali swoje opinie dotyczące jego stanu chorobowego i przebiegu leczenia. Wówczas m. Szczęsna Niemiec, przełożona generalna sercanek, zwróciła się do ks. kard. Franciszka Macharskiego, ówczesnego metropolity krakowskiego, z prośbą o otwarcie kanonicznego dochodzenia, mającego na celu zbadanie nadzwyczajnego uzdrowienia przypisywanego wstawiennictwu sł. Bożej Matki Klary. Uroczyste otwarcie procesu nastąpiło w 110. rocznicę powstania Zgromadzenia – 15 kwietnia 2004 roku.