Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Historyczna beatyfikacja

WIELKI DZIEŃ DLA KOŚCIOŁA

Dzień 27 września 2015 roku na zawsze wpisze się w historię polskiego Kościoła. Na „Białych Morzach” w Krakowie będzie miała miejsce pierwsza w historii Sanktuarium św. Jana Pawła II beatyfikacja. Na ołtarze zostanie wyniesiona czcigodna Służebnica Boża Klara Ludwika Szczęsna, współzałożycielka Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (sióstr sercanek). Aktu beatyfikacji dokona legat papieski ks. kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Mamy to wielkie szczęście, że jesteśmy świadkami tych niezwykłych chwil.

Matka Klara Szczęsna, pierwsza sercanka, od 27 września br. błogosławiona, wskazuje nam pewną drogę do Nieba. Jest blisko Serca Jezusa, więc wyprasza łaski. Módlmy się więc za jej wstawiennictwem.

Czego może dziś nauczyć nas nowa błogosławiona? Na pewno miłości do Serca Pana Jezusa. Wszak programem jej życia było zawołanie: „Wszystko dla Serca Jezusowego”. Krzewieniu kultu Serca Pana Jezusa poświęciła swoje życie. Już w młodości pokazała, że warto dążyć do raz obranego celu. Potem, jako zakonnica, ogromnie ufała Panu Bogu. Gdy zachorowała, pielgrzymowała do Lourdes i stan jej zdrowia polepszył się, za co ponownie pojechała do Francji – tym razem podziękować Matce Bożej. Umiała prosić i dziękować. A kiedy przyszedł w jej życiu czas cierpienia, spokojnie przyjęła krzyż…
Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem bł. Klary Szczęsnej Wszechmogący Boże, źródło życia i świętości, dziękuję Ci za łaski udzielone błogosławionej Klarze Szczęsnej, która bezgranicznie zaufała Tobie i poświęciła swoje życie dla chwały Najświętszego Serca Twojego Syna. W Chrystusie ukrytym w Najświętszym Sakramencie znajdowała siłę i światło do odczytywania zamysłów Jego Serca i ofiarnej służby bliźnim, dając przykład wiernej miłości i pokory. Naucz mnie naśladować ją w miłości do Najświętszego Serca Jezusa i w trosce o szerzenie królestwa Jego miłości, a za jej wstawiennictwem wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski …, o którą Cię proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławiona Klaro Szczęsna – módl się za nami.
Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie, Kraków, 23.06.2015 r., Nr 1742/2015 bp Damian Muskus, wikariusz generalny, ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz