Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kalendarium życia Klary Ludwiki Szczęsnej Służebnicy Najświętszego Serca Jezusowego

18 lipca 1863
Ludwika Szczęsna urodziła się w Cieszkach (ob. gmina Lubowidz, powiat żuromiński, województwo mazowieckie).
24 lipca 1863
Ochrzczona została w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Lubowidzu (Diecezja Płocka) i otrzymała imię Ludwika.
18 września 1866
Zmarł jej najmłodszy brat, Ignacy (ur. 1 sierpnia 1866).
1873
Tragiczna śmierć najstarszego brata, Franciszka (ur. 22 listopada 1848).
25 września 1875
Zmarła jej matka, Franciszka Szczęsna.
27 stycznia 1876
Powtórne małżeństwo ojca Ludwiki, Antoniego Szczęsnego, z Antoniną Więckowską.
1880
Na stałe opuściła dom rodzinny; wyjechała do Mławy.
Sierpień 1885
Uczestniczyła w rekolekcjach w Zakroczymiu, prowadzonych przez bł. o. Honorata Koźmińskiego. Podjęła decyzję wstąpienia do Zgromadzenia Sług Jezusa.
Wrzesień 1885
Wstąpiła do Zgromadzenia Sług Jezusa w Warszawie.
8 grudnia 1886
Rozpoczęła nowicjat w Warszawie.
8 grudnia 1887
Złożyła obietnicę wierności i otrzymała imię Honorata.
8 grudnia 1889
Złożyła pierwsze śluby zakonne, które ponawiała cztery razy (1890–1893).
1889
Wyjechała do Lublina. Pełniła funkcję przełożonej wspólnoty i prowadziła pracownię krawiecką jako ochmistrzyni przytuliska dla służących.
1892
Powrót z Lublina przez Mławę do Warszawy.
Maj 1893
Przybyła do Krakowa w celu prowadzenia przytuliska dla służących, założonego z inicjatywy św. Józefa Sebastiana Pelczara przez Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, przy ul. Mikołajskiej 11.
Kwiecień 1894
Podjęła decyzję opuszczenia Zgromadzenia Sług Jezusa i wstąpiła do tworzącego się Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego
15 kwietnia 1894
Współtworzenie z ks. Józefem Sebastianem Pelczarem Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego. Pierwszy klasztor powstał w Krakowie przy ul. Świętego Krzyża 10.
2 lipca 1894
Rozpoczęła nowicjat w Zgromadzeniu Służebnic Serca Jezusowego i przyjęła imię zakonne Klara.
2 lipca 1895
Złożyła profesję wieczystą w Zgromadzeniu Służebnic Serca Jezusowego.
Wrzesień 1895
Powstał dom Zgromadzenia we Lwowie.
Lipiec 1896
Zamieszkała w klasztorze przy ul. Garncarskiej 26. Mieszkała w nim przez 20 lat.
13 czerwca 1900
Miało miejsce poświęcenie kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i domu św. Józefa przy ul. Garncarskiej 24, które urządzała we współpracy z Założycielem, ks. bp. Józefem Sebastianem Pelczarem.
Przed 8 października 1902
Zmarł jej ojciec, Antoni Szczęsny.
Jesień 1903
Wykryto u niej chorobę nowotworową.
1905
Zgromadzenie rozpoczęło pracę we Francji.
Wrzesień 1905
Odbyła pielgrzymkę do Lourdes, by u NMP wyprosić sobie zdrowie, a Zgromadzeniu błogosławieństwo Boże.
13 września 1907
Zmiana nazwiska ze Szczesna na Szczęsna (po raz pierwszy pojawia się przy dokumencie nadania jej obywatelstwa austriackiego i przynależenia do miasta Krakowa).
28 grudnia 1907
Na I Kapitule Zgromadzenia m. Klara została wybrana przełożoną generalną.