Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Modlitwa do Matki Klary

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI KLARY SZCZĘSNEJ

Fot. Archiwum Sióstr Sercanek

Kyrie, elejson. – Chryste,
elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. – Chryste,
wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj
się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata,
Boże, – zmiłuj się nad
nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj
się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,
– zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, najdoskonalsza
Służebnico Pańska,
– módl się za nami.
Święty Ojcze Józefie Sebastianie,
Błogosławiona Matko Klaro,
Pokorna służebnico Najświętszego Serca Jezusowego,
Apostołko Bożego Serca czyniąca wszystko dla Jego
chwały,
Gorliwa i wytrwała w adoracji Najświętszego Sakramentu,
Zjednoczona z Bogiem na modlitwie i w codziennym życiu,
Wrażliwa na natchnienia Ducha Świętego,
Ufna w Opatrzność Bożą,
Umiłowana córko Maryi Niepokalanej,
Gorliwa czcicielko świętego Józefa,
Wierna córko Kościoła,
Gorliwa w pracy dla chwały Bożej i zbawienia ludzi,
Współzałożycielko i Matko sercańskiej rodziny zakonnej,
Wierna łasce powołania,
Przeniknięta duchem wynagrodzenia,
Całkowicie oddana Boskiemu Oblubieńcowi,
Żyjąca wiernie duchem franciszkańskiego ubóstwa,
Rozmiłowana w zakonnym posłuszeństwie,
Wzorze franciszkańskiej pokory i prostoty,
Zatroskana o siostry powierzone swojej opiece,
Strażniczko jedności siostrzanej,
Roztropna przewodniczko duchowa,
Żywa reguło sercańskiej drogi powołania,
Chętna w przyjmowaniu krzyża i cierpienia,
Wrażliwa na biedę i nędzę moralną
dziewcząt,
Oddana służbie chorym i ubogim,
W życiu i śmierci należąca do Pana,
Orędowniczko nasza u Serca Bożego.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, – zmiłuj się nad nami.
P: Módl się za nami błogosławiona Matko Klaro.
W: Abyśmy za Twoim przykładem byli gorliwymi apostołami
Najświętszego Serca Jezusa.
P: Módlmy się.
Wszechmogący Boże, źródło życia i świętości, dzięki Twojej łasce błogosławiona Klara Szczęsna z bezgranicznym zaufaniem poświęciła swoje życie dla chwały Najświętszego Serca Syna Twego i przez ofiarną służbę najbardziej potrzebującym zostawiła nam wzór wiernej miłości i pokory. Prosimy Cię z ufnością, abyśmy za Jej wstawiennictwem świadczyli wobec świata o Twojej odwiecznej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.
Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie
Kraków, 14.07.2015 r., Nr 2050/2015
bp Damian Muskus, wikariusz generalny,
ks. Krzysztof Tekieli, notariusz kurii