Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z dziedzictwa Matki Klary

MYŚLI MATKI KLARY SZCZĘSNEJ


„Zaparcie wolnej woli może wprawdzie kosztować naturę; ale jaki szlachetniejszy można z niej uczynić użytek, jak nie zwrócić ją Temu, od którego ją mamy?”.
(z Medytacji I. Posłuszeństwo)
„Jezus sam jest najpotężniejszą dla nas pobudką do kochania bliźniego, bo On go miłuje”.
(z Medytacji II. Miłość bliźniego)
„Świętość najwyższa to Bóg, świętość człowieka jest w miarę jego zjednoczenia z Bogiem; to zgodność z Jego wolą, gdyż ta tylko jest prawdziwa miłość, a zatem i prawdziwa świętość”.
(z Medytacji I. Posłuszeństwo)
„Miej miłość trojaką: macierzyńską dla tych, których Opatrzność postawiła pod twoją opiekę, dziecięcą dla przełożonych, siostrzaną dla sióstr w Bogu”.
(z Medytacji II. Miłość bliźniego)
„O jakże rzadka jest święta, doskonała miłość wspólna! Łatwo można mieć przyjaciół wyłącznych, ale ogarnąć wszystkich bez wyjątku – bez zaparcia się, bez poświęcenia – to rzadkie. Kochamy naturalnie, zmysłowo, samolubnie siebie szukając, interesownie. A nie kochamy jak kochał Jezus – aż do wylania krwi, bez odwetu”.
(z Medytacji II. Miłość bliźniego)