Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Z pośpiechem służyć

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Spotkanie z Bogiem domaga się dopełnienia, czyli spotkania z człowiekiem. Tylko ten człowiek ma prawo do radosnego Magnificat, który spotyka się z Bogiem w wierze, a z człowiekiem w miłości. Kto z entuzjazmem odpowiedział „tak” na Boże wołanie, ten zawsze będzie szedł z pośpiechem, by służyć drugiemu człowiekowi. Co to znaczy „spiesznie”? Starożytni mówili: „bez zbędnych popasów”. W tym „pośpiechu” sprawdza się jakoś autentyczność spotkania z Bogiem; spotkanie z Bogiem staje się bardziej wiarygodne. Gdy człowiek autentycznie spotyka się z Bogiem, szybko dochodzi do zrozumienia, że Bóg nie jest tylko dla niego. Pragnie radować się Nim z innymi: „Gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia, to jest, abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą – waszą i moją” – uczy św. Paweł (Rz 1,11). Spotkanie wierzących w Chrystusa nie jest spotkaniem towarzyskim, klubowym, lecz jest spotkaniem charyzmatycznym. Jest wzajemnym obdarzaniem się tym, co mają najcenniejszego – wspólną wiarą.

Fragment homilii wygłoszonej w Wąwolnicy, 6 IX 2015 r.