Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Rdz 2,18–24; Hbr 2,9–11; Mk 10,2–16

CO BÓG ZŁĄCZYŁ, TEGO CZŁOWIEK NIECH NIE ROZDZIELA

Fot. Ks. Z. Pytel

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg „stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili Mu również dzieci, aby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
ROZWAŻANIE
Jezus przypomina pierwotny zamysł Boga dotyczący małżeństwa. Podkreśla nierozerwalność małżeństwa, tym samym wskazuje na wyjątkową wartość wiernej miłości. Obrona nierozerwalności małżeńskiej to troska o pełny kształt miłości, której niezbędną cechą jest wierność do końca. O takiej miłości zwykle marzą ludzie młodzi, o takiej miłości myślą, gdy wstępują w związek małżeński. Poprzeczka postawiona wysoko. Bardzo wysoko. Nie każdemu dane jest taki wynik uzyskać. Ale to nie znaczy, że poprzeczkę trzeba zlikwidować. Przeciwnie, należy o niej jeszcze bardziej pamiętać. I prosić Pana o pomoc.

rs