Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Droga – Prawda – Życie

RÓŻANIEC ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II

Chyba każdy katolik kojarzy październik z modlitwą różańcową, wielu Polaków, zwłaszcza starszych łączy 16 dzień tego miesiąca z pamiętną chwilą, kiedy to w 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Zapraszamy dzisiaj do podjęcia modlitwy różańcowej, w której skorzystamy z nauczania świętego Jana Pawła II. Poniższe rozważania zostały zainspirowane encyklikami, adhortacjami i homiliami naszego świętego rodaka.

CZĘŚĆ PIERWSZA TAJEMNICE RADOSNE

1 ZWIASTOWANIE
Maryja swoją zgodą sprawiła, że wypełni się wola Boża wobec świata. Są w naszym życiu chwile, w których Pan Bóg pyta nas o zgodę. Od tego, jaką podejmiemy decyzję zależy, czy przyszłość będzie przebiegała według zamysłów Najwyższego…
2 NAWIEDZENIE
Święta Elżbieta z zachwytem zawołała: „Błogosławionaś, któraś uwierzyła!”. Najpiękniejszy jest człowiek, który zaufa Bogu, czyli w każdej sytuacji, jaką napotka będzie stawiał pytanie „Jakie Boże zadanie mam wypełnić?”. Tylko wtedy dzieje świata będą biec według zamierzonego przez Stwórcę pozytywnego planu, tylko wtedy, gdy człowiek nie będzie próbował Boga poprawiać. Tak samo jest z dziejami człowieka.
3 NARODZENIE
Bóg jest nadzieją. To nie tylko prawda wiary, nie tylko zdanie teologiczne. Syn Boży przyjął na Siebie odrzucenie zatroskanych o to, co materialne, przyjął skromne dary od pasterzy z ówczesnego marginesu społecznego. Nie ma człowieka, w którym nie chciałby się narodzić Zbawiciel.
4 OFIAROWANIE
Symeon wypowiedział proroctwo: miecz boleści dla Maryi. Ale jest to miecz, który oddziela dobro od zła, miecz, który zadaje cierpienie, ale jest to cierpienie zjednoczone ze zbawczą męką Jezusa Chrystusa. Nie trzeba się bać cierpienia, skoro w jedności ze Zbawcą może ono zbliżać do zbawienia.
5 ODNALEZIENIE
Maryja z Józefem są mądrzy Bożą Mądrością. Wiedzą, że trzeba szukać Jezusa, szukają Go w świątyni. Ogarnijmy modlitwą wszystkich, którzy zagubili sens życia, cierpienia, którzy nie umieją odróżniać zasadzek szatana od natchnień Ducha Świętego, aby szukali Boga tam, gdzie można Go znaleźć.

CZĘŚĆ DRUGA TAJEMNICE ŚWIATŁA

6 ROZPOZNANIE
Święty Jan Chrzciciel długo przygotowywał się na tę chwilę. Przez wiele lat modlił się, by w stosownej chwili rozpoznać Syna Bożego. Pamiętajmy o tych, którzy poświęcili się modlitwie, aby wypracowana przez nich spostrzegawczość pomagała nam wszystkim w rozpoznawaniu woli Pana Boga. Nie bójmy się ich pytać, prosić o modlitwę.
7 WINO Z WODY
Stwórca nie tylko jest immanentny – czyli nie tylko Jego myśl jest w każdym stworzeniu, On – po ludzku mówiąc – jest zainteresowany każdym człowiekiem w jego chwilach uroczystych i codziennych, zwyczajnych. Każda chwila może być przeżywana w jedności ze Zbawicielem. O ile tylko zaprosimy Go do siebie.
8 BOGACTWO SŁOWA
Jedną z najważniejszych umiejętności w życiu człowieka wierzącego jest odnalezienie słów Jezusa, które pasują do wydarzeń w aktualnej chwili przeżywanych. Zawsze można znaleźć Boże wskazówki pasujące do każdej chwili naszego życia.
9 DOTKNIĘCIE CHWAŁY
Są chwile, w których Pan Bóg daje nam odczuć Swój Majestat, ale możemy też takie chwile przywoływać – warto świadomie cieszyć się każdą chwilą, w której Bóg w nas zwycięża, są to chwile, w których szczególnie zwycięża Zmartwychwstanie.
10 HOSTIA
Nie przypadkiem Jezus pozostał w Najświętszym Sakramencie, nie przypadkiem by od Niego, klękając przed Hostią, uczyć się dobrego spojrzenia na świat i ludzi.

CZĘŚĆ TRZECIA TAJEMNICE BOLESNE

11 OGRÓJEC
Pan Jezus po ludzku bał się tego, co miało się wydarzyć. Ale ten naturalny lęk oddał Ojcu, by zło nie zwyciężyło, by każdy człowiek od tej chwili wiedział, gdzie szukać wierności, odwagi i wytrwałości.
12. BICZOWANIE
Ból nie ogranicza wolności człowieka. Biczowanie Jezusa jest cierpieniem, które podnosi, bo kto wezwie Jego Imienia zyska nowe Imię, utwierdzi swoją godność, będzie miał siłę, by niezłomnie strzec skarbu wielkości człowieka wobec nieprzyjaciół Krzyża.
13 KORONA Z CIERNI
Nie tylko nałożenie korony cierniowej poniża w oczach ludzi, wymyślono wiele, niepotrzebnie wiele sposobów poniżania. Nie musimy dołączać do tych, co poniżają, przeciwnie, możemy za nich przepraszać, możemy za nich pokutować. Patrząc na Jezusa ukoronowanego cierniem możemy szukać sposobów umacniania poniżanych.
14 DROGA NA GOLGOTĘ
Gdy spotykają nas przeciwności możemy nauczyć się patrzeć na nie jak na drogę krzyżową, czyli drogę, na końcu której jest zmartwychwstanie.
15 ŚMIERĆ
Święty Paweł uczy, że śmierć to nie tylko zakończenie życia – zachęca, byśmy „umierali dla świata, dla siebie”. Śmierć tak rozumiana może być źródłem naszego wzrastania, budowaniem wielkoduszności. Śmierć Chrystusa to skutek naszych grzechów, zjednoczeni z Chrystusem umieją przerwać łańcuch zła, umieją nie powielać cierpienia.

CZĘŚĆ CZWARTA TAJEMNICE CHWALEBNE

16 ZMARTWYCHWSTANIE
Chrystus zwyciężył! Wyszedł z zapieczętowanego i strzeżonego przez straże grobu, bo człowiek Boga nie zwycięży. Niezależnie od okoliczności wola Stwórcy zawsze będzie spełniona, nawet wtedy, gdy ludzie mają inne zdanie, nawet, gdy ludzie zrobią wszystko, co w ich mocy, by było inaczej. Niestety, każdy sprzeciw człowieka jest źródłem cierpienia, ale pamiętając o zmartwychwstaniu widzimy, że zło już przegrało, tylko walczy w agonii.
17 WNIEBOWSTĄPIENIE
Chrystus wraca do Siebie. Warto często myśleć, że tam, gdzie On jest też będziemy u siebie, warto często tam kierować swoje tęsknoty i modlić się, aby za niebem tęsknili ci, których kochamy.
18 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Duch Boga samego, Duch posłany przez Ojca i Syna jest zawsze gotowy, by nas odwiedzić, by w nas zamieszkać, by nas umacniać i prowadzić. Zawsze przyjdzie, gdy Go o to prosimy, gdy zjednoczeni z naszym Aniołem Stróżem szukamy tego, co dobre, gdy zrozumiemy, że małoduszność zamyka nasze serca na działanie Bożego Ducha.
19 WNIEBOWZIĘCIE
Nie mogło zabraknąć Matki w Królestwie Ojca, który wezwał Maryję, by z wolnej woli przyjęła macierzyństwo Syna Bożego. Nie zabraknie w Bożym Królestwie nikogo, kto przyjmuje Jezusa do swego serca, do swego życia.
20 UKORONOWANIE MARYI W NIEBIE
Wielu ludzi odkryło, że wstawiennictwo Królowej Nieba jest niewątpliwie skuteczne, wielu ludzi powierza się Jej opiece, wielu pielgrzymuje do miejsc Jej kultu, Jej objawień. Zawsze można dołączyć do ludzi, którzy modlą się na Różańcu, do tych, którzy wiedzą, jakie jest miejsce Maryi w historii zbawienia.

Ks. Zbigniew Kapłański