Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Obrona życia

Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40)
Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko
wierzcie, że otrzymacie (Mk 11,24)
I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie,
żeby była wierna świętemu prawu życia (św. Jan Paweł II,
Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.)

XXXV-LECIE KRUCJATY MODLITWY W OBRONIE POCZĘTYCH DZIECI

12 października 1980 roku grupa katolików świeckich rozpoczęła systematyczną modlitwę w intencji obrony życia poczętych dzieci. W 1980 r. sformułowano dwa wielkie modlitewne cele Krucjaty: u obudzenie sumienia naszego Narodu i uwrażliwienie każdego Polaka na wielką, nienaruszalną wartość i godność każdego człowieka od chwili poczęcia, u prośba do Wszechmocnego Boga o anulowanie obowiązującej wówczas, jeszcze z czasów terroru stalinowskiego, ustawy aborcyjnej i zastąpienie jej prawem chroniącym życie każdego – bez żadnych wyjątków – poczętego dziecka. Do Krucjaty Modlitwy włączyły się dziesiątki tysięcy osób z całego kraju. Po 12 latach modlitwy, w nowych warunkach politycznych, 7 stycznia 1993 r. Sejm RP anulował zbrodniczą ustawę aborcyjną i przyjął prawo chroniące życie nienarodzonych, niestety z trzema tzw. wyjątkami. Warto podkreślić, że wpisanie do ustawy z 7 stycznia 1993 r. tzw. wyjątków to nie efekt jakiegoś kompromisu między obrońcami życia a postkomunistami czy skrajnymi liberałami, ale wynik bardzo ostrej walki politycznej, rezultat ówczesnego układu sił w parlamencie. Ustawa z 7 stycznia 1993 r. stanowi przełom cywilizacyjny w skali świata. Polska jest pierwszym krajem na świecie, który w warunkach demokracji anulował zbrodnicze aborcyjne ustawodawstwo, dopuszczające praktycznie bez żadnych ograniczeń zabijanie poczętych dzieci i wprowadził generalny zakaz aborcji. Oczywistym jest, że uczestnicy Krucjaty, dziękując Panu Bogu i Matce Bożej za ten ważny sukces, kontynuują modlitwę oraz działania apostolskie i obywatelskie zmierzające do wyeliminowania wszystkich tzw. wyjątków i zapewnienia każdemu człowiekowi bezwarunkowego prawa do życia od poczęcia po naturalny kres. W XXV-lecie Krucjaty Modlitwy zmodyfikowano cele. Aktualnie modlimy się w następujących intencjach: u dziękczynnej: za wielkie dobro, jakiego doświadczyliśmy, a w szczególności za: uratowanie dzieci, uratowanie sumień matek i ojców oraz pracowników służby zdrowia; za wprowadzenie ustawodawstwa chroniącego życie nienarodzonych, u błagalnej: o dalszy wzrost szacunku wobec życia człowieka nienarodzonego, chorego, w podeszłym wieku, u błagalnej: o wprowadzenie do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. W „Źródle” za dwa tygodnie podamy szczegółowe informacje dotyczące zmodyfikowanej formy modlitwy oraz warunki włączenia się w krucjatę modlitewną.
www.krucjata.org