Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Miłosierdzie w moim domu

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Hasłem naszej tegorocznej pielgrzymki rodzin Archidiecezji Krakowskiej są słowa: Miłosierdzie w moim domu. W naszym pogruchotanym przez zło świecie, wobec ogromnych wyzwań, przed jakimi stajemy, coraz intensywniej rozlega się wołanie o miłosierdzie. Ojciec Święty Franciszek ogłosił dla całego Kościoła Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Rozpoczniemy go 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. (…) Nasz dom, nasza rodzina, nasi bliscy – to pierwsze środowisko, w którym możemy i powinniśmy doświadczać miłosierdzia, okazywać sobie miłosierdzie i uczyć się miłosierdzia. To ono – miłosierdzie – jest szczególnym imieniem miłości, o której mówi św. Paweł, że „nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; (…) wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” (1 Kor 13,5.7). Wzajemne miłosierdzie jest najlepszym lekarstwem na wszystkie słabości, niedociągnięcia, nieporozumienia, napięcia i konflikty, od jakich przecież nie jest wolne żadne małżeństwo i rodzina.

Fragment homilii wygłoszonej podczas XXIII Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, Kalwaria Zebrzydowska, 13 IX 2015 r.