Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Chrześcijaństwo

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Chociaż chrzest należy do historii zbawienia, to jednak ma także swoje doniosłe znaczenie dla naszej ziemskiej historii. Nadał on naszemu narodowi imię własne, stworzył wyższą tożsamość, nadał mu duchowość chrześcijańską, zwrócił oczy ponad ten świat, stał się dla nas zaczątkiem Królestwa Bożego, udoskonalił nasze życie społeczne i kulturalne. Chrzest Mieszka I „stworzył” Polskę. (…) Powstało państwo, którego duszą stał się Kościół katolicki, a głównym zadaniem cywilizacja łacińska, dziedzicząca w dużej mierze kulturę grecką i rzymską. Przyjęcie zasad chrześcijańskiej moralności osobistej i społecznej miało ogromne znaczenie w historii naszej Ojczyzny. Nowe zasady odrzuciły despotyzm ojca rodziny, wielożeństwo, okrutny zwyczaj zabijania żony przy pogrzebie męża, składanie ofiar z ludzi, krwawą zemstę i potworne, ale bardzo rozpowszechnione sprzedawanie niewolników. Chrześcijaństwo podniosło najwyższą wartość każdego człowieka i jego życia. Duchowieństwo, zwłaszcza zakonne, rozwijało opiekę nad niewolnikami, ubogimi, chorymi, sierotami, wdowami, skazańcami i głodnymi.

Fragment homilii wygłoszonej do osób konsekrowanych, Katedra Poznańska, 25 IX 2015 r.