Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Wyraziła zgodę na wszystko

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Przełomowym dniem i wydarzeniem w życiu Maryi było Zwiastowanie. Usłyszała wtedy od anioła niepojętą dla Niej wiadomość: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” (…). Maryja o nic więcej nie pytała. Wyraziła zgodę na wszystko, co miało się w Jej dotąd spokojnym, ukrytym w Nazarecie życiu dokonać. (…) Jak bardzo bliska jest naszym rodzinom historia macierzyństwa Maryi, dorastania do tej Tajemnicy Jej samej, a także św. Józefa. Okoliczności towarzyszące tej Tajemnicy wcale nie były łatwe. Józef był nawet gotów oddalić potajemnie Małżonkę. Nie widział innego wyjścia. A jednak odpowiedzią zarówno Maryi, jak i Józefa była żywa wiara i gotowość spełnienia woli Najwyższego Pana. Czyż w życiu naszych rodzin nie ma również trudnych sytuacji i problemów, chwil niepewności, zwątpienia, rozczarowania? Czy nie rodzi się czasem pokusa ucieczki? Ale czyż nie powinniśmy w takich chwilach szukać światła i wewnętrznej siły na modlitwie, w słowie Bożym, aby rozeznać wolę naszego Pana, aby wiedzieć, jak sprawiedliwie postąpić?

Fragment homilii wygłoszonej podczas XXIII Pielgrzymki Rodzin
Archidiecezji Krakowskiej, Kalwaria Zebrzydowska, 13 IX 2015 r.