Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nikt nie jest za burtą Kościoła

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Nie możemy tylko mówić o rodzinach chorych i tym samym wpędzać się w czarne myślenie, że jesteśmy świadkami tragedii. Taki styl mówienia faworyzuje socjologia, która głównie zajmuje się procentowym określaniem rozwodów, zjawiskiem dzieci adoptowanych, analizuje patologie itp. Z tego powstaje czarny obraz i przez to zwracamy uwagę na tych, którzy wymagają leczenia. (…) Mamy dużo rodzin normalnych ludzi zawierających małżeństwa i rodziny, które mają swoje kłopoty i radości. Dlatego musimy zwracać uwagę na zdrowe rodziny. (…) Żaden z uczestników Synodu nie chce niczego złego dla rodziny. Każdy z uczestników, tak jak umie, poprzez rozum i serce chce pomóc rodzinie. W tym sensie nie ma między nami różnic. Ale różnimy się w tym, jakie zastosować terapie. Kościół zawsze był i jest otwarty na wszystkich zranionych, których małżeństwo się rozpadło i od wieków towarzyszy im na ich drodze, pomaga w nawróceniu, odnowie życia i powrocie do Chrystusa. Żadna z osób rozwiedzionych nie jest wyrzucona za burtę Kościoła.

Fragment przemówienia z okazji rozpoczętego w Watykanie Synodu
Biskupów na temat małżeństwa i rodziny, 4 X 2015 r.