Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 53,10–11; Hbr 4,14–16; Mk 10,35–45

PRZEŁOŻEŃSTWO JEST SŁUŻBĄ

Fot. F. Mróz

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli Mu: Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
ROZWAŻANIE
Prośba uczniów jest czytelna: pierwsze miejsca przy Panu. Można się oburzać, można krytykować tę myśl, można ją uznać za wyraz tupetu, który nie liczy się z innymi, dba o własny interes… Dziś, z perspektywy naszej wiedzy i naszych doświadczeń, łatwo przychodzą nam takie sądy na myśl. Tymczasem w odpowiedzi Pana nie ma słowa oburzenia czy nawet krytyki pod adresem Apostołów. Pan próbuje swoim uczniom pokazać konsekwencje ich pragnień. Może te pragnienia nie są całkiem na miejscu. Natomiast prawdopodobnie brakuje uczniom roztropności i nie potrafią przewidzieć konsekwencji tego, o co proszą. My również popełniamy podobny błąd, gdy sięgamy nazbyt ambitnie po coś, co nas przerasta. Pan nie chce, byśmy odrzucili ambitne pragnienia, chce natomiast byśmy zachowali roztropność.

rs