Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Synod jest zaangażowaniem Kościoła

KS. BP HENRYK TOMASIK BISKUP RADOMSKI

Życie społeczne, a także religijne, w dużym stopniu zależy od tego, co jest w rodzinach. Kolejny raz Ojciec Święty Franciszek zwraca uwagę na rodzinę, jako bardzo ważne zadanie duszpasterskie. Nauka Kościoła jest niezmienna. Zmieniają się natomiast uwarunkowania życiowe, poglądy ludzi, sytuacja wielu rodzin. Każdy Synod jest wielkim zaangażowaniem Kościoła, by przez modlitwę, refleksję, ale także pewne decyzje, pomóc rodzinie w dobrym wypełnieniu przez nią misji. (…) Potrzeba pogłębienia wiary, aby w tym duchu rodzina wypełniała swoją misję. Przed nami zadanie, by konkretne wydarzenie, czy problem, odczytywać w duchu wiary i to jest zadanie Synodu. (…) Istnieją normy obiektywne i niezmienne. Sposób realizowania konkretnych wartości może być dyskutowany. Dzisiaj w Polsce zaczyna się upowszechniać pewna zasada, że normy ogólnie uznawane chcemy traktować jako normy obowiązujące wszystkich. Prawa Bożego nie możemy głosować, ale możemy zastanawiać się, jak wprowadzać te pewne zasady. (…) W dyskusji na temat rodziny podnoszony jest często argument miłosierdzia, w świetle którego rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach, należałoby dopuścić do sakramentu Eucharystii. To trudne pytanie, doktrynalne. Zakładałoby ono rezygnację z dwóch ważnych spraw: nauczania Kościoła na temat rodziny i Eucharystii, która buduje Kościół. Jedność budujemy także przez zachowanie porządku moralnego, ustanowionego przez Chrystusa.

Fragment wypowiedzi na antenie Radia Plus Radom, 4 X 2015 r.