Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Rodzina szkołą miłości i wiary

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Rodzina znajduje się obecnie w centrum duszpasterskiej uwagi Kościoła. Jest niezastąpionym dobrem dla każdego człowieka. Dziecko przychodzi na świat w rodzinie – i dzięki miłości swoich rodziców i bliskich ma zapewnione warunki do wzrastania nie tylko fizycznego, ale i psychicznego i duchowego. Rodzina jest pierwszą szkołą miłości i wiary. Obecnie bardzo wiele rodzin przeżywa poważny kryzys. Małżeństwo mężczyzny i kobiety próbuje się zastąpić związkami partnerskimi. Zacierana jest różnica między płciami. Ślubowana przy ołtarzu miłość i dozgonna wierność nie wytrzymują próby czasu. Człowiek z wyrafinowaną techniką wkroczył w święty obszar poczęcia nowego życia, nowego człowieka. Niejednokrotnie zagrożone jest życie najbardziej bezbronne, bo nienarodzone. Oto niektóre z problemów i wyzwań towarzyszących współczesnym rodzinom. W tej sytuacji potrzebna jest mobilizacja całego Kościoła i wszystkich ludzi dobrej woli, abyśmy chronili wspólne dobro, któremu na imię zdrowa, normalna rodzina.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Sanktuarium
św. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie świętowano obchody XV Dnia
Papieskiego, 11 X 2015 r.