Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Miłosierdzie zgodne z prawdą

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Przyjęcie możliwości przyjmowania Komunii św. przez osoby rozwiedzione i żyjące w nowych związkach cywilnych byłoby przekreśleniem samej Ewangelii. Powstaje pytanie: jak dalece można wyjść naprzeciw człowiekowi, by tym samym nie przeciwstawić się Chrystusowi? (…) Gdyby wyrażono aprobatę dla cudzołóstwa i Komunii św., to równocześnie wyeliminowano by sakrament pokuty i pojednania. Rozumiem intencje takich propozycji, gdyż przypadki jednostkowe wzbudzają potrzebę miłosierdzia, ale ta chęć pomocy człowiekowi nie może sprzeciwiać się woli Chrystusa. (…) Trzeba pochylać się z miłosierdziem nad każdą ludzką słabością, ale musi ono być zgodne z prawdą i sprawiedliwością, gdyż inaczej nie ma sensu mówić o Sądzie Ostatecznym ani też o piekle i niebie, jako karze i nagrodzie, jaka po śmierci oczekuje każdego wierzącego człowieka. Pojawiają się radykalne głosy domagające się zmian i wprowadzenia jakiejś „drogi pokutnej”, która byłaby aprobatą dla przyjęcia Komunii św. przez osoby rozwiedzione, żyjące w związkach cywilnych. Z drugiej strony mamy głosy broniące stanowiska Kościoła, które trwa od 2 tys. lat.

Fragment wystąpienia podczas kongregacji generalnej Synodu Biskupów,
obradującego w Watykanie, 9 X 2015 r.