Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (45)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny kierują nas na cmentarz. Nawiedzamy mogiły naszych zmarłych, krewnych, przyjaciół, znajomych. Przynosimy kwiaty, zapalamy znicze, modlimy się, wspominamy tych, którzy odeszli z tego świata. Nie zapominajmy o tym, że dzień Wszystkich Świętych jest poświęcony nie tylko tym, którzy zostali ogłoszeni świętymi i błogosławionymi, ale wszystkim zbawionym. Dziękujemy miłosiernemu Bogu za to, że przyjął ich do nieba. Ale ten dzień jest przypomnieniem dla nas o powołaniu do świętości. Bóg, który jest Świętością, Miłością, Prawdą i Mocą, nieskończonym Dobrem, czyni nas uczestnikami swojej świętości. W czasie Chrztu świętego zostaliśmy napełnieni życiem Bożym. Dar świętości jest jednocześnie zadaniem, powołaniem do świętości. Wielu ludzi żyjących w małżeństwie, w rodzinie, sądzi, że powołanie do świętości w rodzinie jest nie do zrealizowania. Przeszkodą jest – tak uważają często żyjący w rodzinie – współmałżonek, teściowa, nieposłuszne dzieci i samo życie rodzinne, które „zmusza” nieustannie do różnych kompromisów. Św. Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy… jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest” (1 J 3,1–2). Św. Paweł napisał, że będziemy Boga oglądać „twarzą w twarz” (1 Kor 13,12). Pan Jezus zawarł drogę do świętości i zbawienia w błogosławieństwach: „ubodzy w duchu, którzy się smucą, cisi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, którzy wprowadzają pokój, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości” (por. Mt 5,1–12). Św. Jan streścił powołanie do świętości w zdaniu: „Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty” (1 J 3,3). W rodzinie każdy jest powołany do świętości i każdy jest powołany, aby innym członkom rodziny pomagać w realizacji tego Bożego wezwania. „Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową” (św. Jan Paweł II, Homilia w czasie kanonizacji bł. Kingi, Stary Sącz, 16 czerwca 1999 r.)
Propozycja postanowienia
Nie tylko w dniu Wszystkich Świętych, ale często myślmy o tym, mówmy o tym,  że życie małżeńskie i rodzinne jest drogą do świętości. Módlmy się, by tak było w rodzinie, w której żyjemy.