Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Święty dla naszych czasów

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Św. Jan Paweł II szanował człowieka. Szanował jego godność. Byłem i służyłem u jego boku przez wiele lat, ale nigdy nie zauważyłem, by kogoś skrzywdził, choć nieraz musiał podejmować trudne decyzje, w Krakowie i Watykanie. Nigdy nie słyszałem, by źle się o kimś wyrażał, choć oczywiście nie zawsze i nie we wszystkim się zgadzał z tym, co inni mówili i robili. Jak bardzo potrzeba nam ludzi takich jak on – ludzi pokoju i jedności, świadomych obecności zła w świecie, świadomych ludzkich słabości i powikłanych ludzkich losów, ale starających się ze wszystkich sił zaradzić ludzkiej biedzie, przywracających ludziom nadzieję. Potrzeba nam takich ludzi pokoju i jedności w Kościele i w świecie polityki. Potrzeba takich mądrych i odpowiedzialnych liderów w instytucjach, w szkołach i uczelniach, w zakładach pracy, a przede wszystkim w naszych rodzinach. (…) Sięgamy do jego nauczania, przypominamy jego styl służby Kościołowi i światu, inspirujemy się jego postawą i duchowością. To nauczyciel i święty dla naszych czasów i dla następnych pokoleń.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, Centrum św. Jana Pawła II, 22 X 2015 r.