Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Stawać się świętym

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Jako dzieci Boże powołani jesteśmy do świętości. Mówi o tym wprost Apostoł, twierdząc, że kto pokłada w Bogu nadzieję, kto Mu powierza swój los, uświęca się, bo zbliża się do Boga, który jest święty. Stawać się świętym, to znaczy postawić Boga w centrum naszego życia i wszystkich naszych spraw, to znaczy budować na Nim swoją teraźniejszość i przyszłość. Stawać się świętym, to znaczy wsłuchiwać się w głos przemawiającego do nas na różne sposoby naszego Stwórcy i Pana, aby rozpoznać i pełnić Jego świętą wolę. Stawać się świętymi, to znaczy coraz bardziej kochać, bo to przecież miłość zbliża nas najbardziej do Boga, który jest miłością. Świętość nie jest dla wybranych. Świętość, czyli życie w Bogu i dla Boga, jest powołaniem każdego człowieka. O drodze prowadzącej do świętości mówi nam dzisiejsza Ewangelia. To droga Błogosławieństw, które Jezus proklamował w Kazaniu na Górze, na początku swojej publicznej działalności. Boski Nauczyciel nazywa błogosławionymi, czyli szczęśliwymi ludzi, którzy w opinii świata takimi nie powinni być.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Uroczystość
Wszystkich Świętych, Kraków, 1 XI 2015 r.