Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Przyjrzeć się świętym

Ks. Abp Stanisław Gądecki

W każdym i każdej ze świętych uobecnił się – dzięki Jego Duchowi – Chrystus. To zjednoczenie z Chrystusem przemieniło – mocą miłości – ich osobowość i nadało jej już tutaj, na ziemi, wymiar wieczny. Przykładem takiego zjednoczenia było życie małżonków Marii Zelii Martin i jej męża Ludwika, którzy zostali ostatnio kanonizowani podczas synodu biskupów na temat rodziny. Święci różnymi i niepowtarzalnymi drogami zmierzali do Boga. W ich gronie są tacy, którzy przez całe życie pielęgnowali chrzcielną czystość sumienia, ale i tacy, którzy najpierw błądzili. Ludzi o trudnych charakterach, którzy wiele zła wyrządzili swoim bliźnim, lecz potem się nawrócili. Są biedni i bogaci; żonaci i nieżonaci; uczeni i analfabeci; znani światu, i tacy, o których istnieniu nikt nie wiedział. Oni są żywymi świadkami obecności Boga pośród swego ludu. Są apelem, wezwaniem Boga skierowanym do świata, aby się nawrócił i wierzył. (…) Oni ukazują, czym jest naprawdę Kościół w swej najgłębszej istocie; aby zrozumieć głębię duchową Kościoła, musimy przyjrzeć się świętym.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Uroczystość Wszystkich Świętych, Poznań, 1 XI 2015 r.