Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Męczennik za wiarę

Ks. Abp Stanisław Gądecki

O. Leander Kubik, benedyktyn z Lubinia, męczennik za wiarę. Urodził się 4 stycznia 1909 r. w Starym Kramsku. W 1929 r. wstąpił do seminarium we Włodzimierzu Wołyńskim, po czterech latach złożył śluby zakonne w Lubiniu i przyjął imię Leander. Dał się poznać jako gorliwy kapłan, głoszący odważne, patriotyczne kazania. Dobrocią i serdecznością zdobył serca mieszkańców parafii. Na początku 1940 r. o. Leander objął opieką duchową i został kapelanem tajnej organizacji wojskowej „Czarny Legion”, liczącej ok. 80 młodych polskich spiskowców. Gestapo szybko wpadło na trop organizacji. O. Leander został aresztowany i osadzony w więzieniu w Rawiczu. (…) Stał się duszpasterzem więźniów. Organizował wspólne modlitwy, słuchał spowiedzi, odprawiał dla nich Msze św., udzielał sakramentów świętych, wspierał duchowo, dzielił się chlebem, którego sam nie zjadał. (…) Przebywał w obozach w Darmstadt, potem w Eich i we Wronkach, gdzie w wyniku tortur i pracy ponad siły zmarł 14 października 1942 r. Był to człowiek wielkiego ducha, męczennik za wiarę i Ojczyznę, który do końca modlił się za swoich oprawców.
Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z okazji dnia modlitw o kanonizację błogosławionych i beatyfikację Sług Bożych pochodzących z Archidiecezji Poznańskiej, 8 XI 2015 r.