Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (48)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„A więc jesteś królem” – zapytał Piłat Jezusa. „Tak, jestem królem” – odpowiedział Pan Jezusa (J 18,37). „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom” (J 18,36) – tłumaczył Pan Jezus. Wyznanie, że jest Królem, Pan Jezus łączy z prawdą. „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37). W Księdze Apokalipsy czytamy: „Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi… Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący” (Ap 1,5.8). Jezus Król „uwolnił nas od naszych grzechów” (Ap 1,5) oraz „uczynił nas królestwem – Kaplanami Bogu i Ojcu swojemu” (Ap 1,6). Pan Jezus jest Królem, który przelał krew dla naszego zbawienia, umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Od Chrztu świętego należymy do Jego Królestwa, które jest dla nas darem, ale i zadaniem. W mocy Ducha Świętego budujemy Królestwo Boże w sercu, w rodzinie, w Kościele i świecie. Idąc przez ziemię przygotowujemy się do wiecznego udziału w Chrystusowym Królestwie. W jaki sposób budujemy Królestwo Boże w małżeństwie i rodzinie? Otwieramy się na Bożą łaskę, świadomi swojej słabości i grzeszności. Jesteśmy powołani i uzdolnieni, aby wciąż i we wszystkim wybierać Chrystusa za naszego Króla: w myślach, pragnieniach, słowach, w czynach, w tym co wybieramy i co usuwamy ze swego życia oraz z życia rodziny. Budując Królestwo Boże w swym wnętrzu i w swym życiu pomagamy bliźniemu, członkom rodziny, w budowaniu Królestwa prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Pan Jezus nam ukazał, że królowanie jest służbą, jest obroną prawdy, wymaga niesienia Krzyża. Droga do pełni królowania w niebie wymaga ofiarności i poświęcenia, jest szukaniem we wszystkim woli Bożej. Wpatrzeni w Króla w cierniowej koronie odnawiamy nadzieję, że będziemy uczestniczyć w wiecznej chwale Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. „Rodzina… staje się… uczestnikiem zbawczego posłannictwa samego Kościoła” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, p. 49).
Propozycja postanowienia
Jaki jest związek wezwania „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” z prawdą o Chrystusie Królu Wszechświata?