Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Udział w królewskiej władzy miłości

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Panowanie Chrystusa to znacznie większa, głębsza i skuteczniejsza władza, której nikt nam nie może odebrać, która nie podlega głosowaniu. To władza miłości, a jej fundamentem jest nasza głęboka więź z Bogiem dzięki ofierze, jaką za nas złożył Chrystus. Rozmowa Jezusa z Piłatem, odczytana w liturgii słowa, pokazuje jakim królem jest Zbawiciel. Jezus rozwiał przed Piłatem wszelkie wątpliwości. Nie miał żadnych przyziemnych ambicji politycznych, bo miał nieskończenie większe „ambicje”, przekraczające wyobraźnię Piłata. Jezus dał najwyższe świadectwo tej prawdzie, że Bóg jest miłością i że pragnie ustanowić w świecie królestwo miłości. Chrystus zaświadczył o tej prawdzie nie tylko słowami, ale całym swoim życiem, swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Przeczytany fragment z Księgi Apokalipsy potwierdza prawdę o powszechnym panowaniu Jezusa Chrystusa, które opiera się na miłości i w której wszyscy wierzący mają swój udział. Mając udział w takiej królewskiej władzy miłości, możemy skuteczniej niż politycy przemieniać nasz świat, czyniąc go bardziej ludzkim, a więc i bardziej Bożym.

Fragment homilii wygłoszonej w Katedrze Wawelskiej w uroczystość
Chrystusa Króla Wszechświata, Kraków 22 XI 2015 r.