Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Bóg wierny w miłości

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Wszelkie autentyczne pojednanie pochodzi od Boga. Gdy człowiek – popychany przez Złego i pociągnięty własną pychą – nadużywa wolności, danej mu ku miłowaniu i wielkodusznemu poszukiwaniu dobra i odmawia posłuszeństwa Bogu; gdy zamiast odpowiedzieć miłością na miłość Boga, przeciwstawia się Mu niczym rywalowi, łudząc się i przeceniając swoje siły – Bóg, mimo całej przewrotności człowieka, pozostaje wierny w miłości. Bóg „bogaty w miłosierdzie” – jak ojciec z przypowieści o marnotrawnym synu – nie zamyka serca dla żadnego ze swoich synów. Oczekuje na nich, szuka ich, odnajduje tam i wzywa, by gromadzili się wokół Jego stołu w świątecznej radości przebaczenia i pojednania. Ta inicjatywa Boga urzeczywistnia się i objawia w odkupieńczym akcie Chrystusa, który promieniuje na świat poprzez posługę Kościoła. To Chrystus objawił nam, że Bóg jest miłością i dał nam „przykazanie nowe”, a równocześnie tę pewność, że droga miłości otwiera się dla wszystkich ludzi, a zatem, że wysiłek skierowany ku przywróceniu powszechnego braterstwa nie jest daremny.

Fragment wystąpienia podczas uroczystości z okazji 50. rocznicy listu
biskupów polskich do niemieckich, w których wzięli udział biskupi z obu
krajów, Jasna Góra, 22 XI 2015 r.