Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nowe życie w Chrystusie (2)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

W Adwencie często wracamy do wezwania proroka Izajasza: „Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!” (Iz 40,3). Święta Bożego Narodzenia sprzyjają temu, by w małżeństwie i rodzinie załagodzone zostały napięcia, wyjaśnione nieporozumienia oraz umocniona została miłość, która przebacza i prosi o przebaczenie. Boże Narodzenie przynosi owoc, jeśli w pokorze i nadziei przeżywamy Adwent. Główne postacie Adwentu, Matka Boża i św. Jan Chrzciciel, pomagają nam ukorzyć się przed Bogiem, bliźnimi i własnym sumieniem. Musimy uznać, że są sprawy w sercu, w rodzinie, które trzeba wyrównać, wyprostować. Maryja Niepokalana mówi Bogu: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38). Św. Jan wyznaje z pokorą: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym” (Mk 1,7– ).
Św. Piotr pisze, że „Pan jest cierpliwy… Chce… wszystkich doprowadzić do nawrócenia (2 P 3,9). Przez Izajasza Bóg przemawia: „Pocieszcie, pocieszcie mój lud” (Iz 40,1). Każdy z nas, każda rodzina oczekuje pociechy od Boga. Szczególnie pociecha od współmałżonka, rodziców, dzieci jest umacniająca i niosąca pokój. Słowa, jakie wypowiada Izajasz w imieniu Boga: „Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się… oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą” (Iz 40,9–10). Jest wiele sytuacji w rodzinie, kiedy głos męża, żony, rodziców musi być mocny, pełen szacunku, miłości, ale stanowczy, bo broniący rodziny i małżeństwa w imię Boga. „Nie bój się”, nie myśl, że przypomnienie Bożej nauki zrani bliską osobę w rodzinie, czy doprowadzi do podziału w rodzinie. Trzeba ufać Bożemu słowu. „Jezus Chrystus jest obliczem miłosiernego Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę… Ojciec bogaty w miłosierdzie (por. Ef–2,4)… zesłał swojego Syna… aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi też Ojca (por. J 14,9). Jezus swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga” (Ojciec Święty Franciszek, Bulla Misericordiae vultus,1).
Propozycja refleksji
Co ja winienem wyprostować, poprawić w swoim sercu, w swoich słowach, w swoim postępowaniu, szczególnie w rodzinie?