Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nowe życie w Chrystusie (1)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Adwent – znaczy przyjście. Bóg wciąż przychodzi. Przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia. Czuwamy, aby przyjąć Tego, którego posłał Ojciec. Nowy rok liturgiczny, który rozpoczyna się pierwszą niedzielą Adwentu, będzie bogaty w treść, bogaty w zbawcze wydarzenia. Będziemy dziękować za dar Chrztu Polski 1050 lat temu i za swój Chrzest. O łasce Chrztu św. i obowiązkach, które wypływają z tego daru, przypomina nam hasło duszpasterskie tego roku: „Nowe życie w Chrystusie”. To hasło przypomina nam nowe, nadprzyrodzone życie łaski uświęcającej, które otrzymaliśmy na Chrzcie świętym. To zdanie nam uświadamia, że dar łaski jest zadaniem na całe życie. Wsparci pomocą z nieba, wciąż winniśmy budować w swym sercu, w swym życiu, świątynię Boga. Jesteśmy odpowiedzialni, szczególnie w rodzinie, za łaskę Chrztu naszych bliźnich. Wielkim darem Bożym jest to, że ten rok duszpasterski będziemy przeżywać równocześnie jako Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia: od 8 grudnia tego roku (święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny) do uroczystości Chrystusa Króla w przyszłym roku. Nasze duchowe przeżycia będą ubogacone Światowymi Dniami Młodzieży, które będą przeżywane w świetle słów Pana Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Te dni są dla nas i dla młodzieży całego świata wielkim darem, ale też trudnym zadaniem dla Polski, dla Kościoła i dla władz świeckich. Czas, jaki nam Bóg daje, łaski wewnętrzne, wydarzenia w świecie, w naszym życiu, w rodzinie, przeżywajmy świadomi mijającego czasu. Szczególnie małżonkowie, rodziny niech przyjmują nieustannie Boga, bogatego w miłosierdzie, i pozwalają działać Duchowi Świętemu, by wzrastała miłość w rodzinie. „Bóg nigdy nie przestaje otwierać drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas kocha i że chce dzielić z nami swoje życie (Ojciec Święty Franciszek, Misericordiae vultus).
Propozycja postanowienia
Rozważę Ewangelię z I Niedzieli Adwentu (C): „Uważajcie na siebie… czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli… stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21,34–36).