Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Czuwajcie i módlcie się

KS. ABP WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Pierwsza niedziela Adwentu jest pierwszą bramą wprowadzającą nas w głębię tajemnic Chrystusa. Przeżywamy dzisiaj otwarcie niejako bramy dziękczynienia narodu polskiego za łaskę chrztu od 1050 lat. Ten szeroki kontekst naszej modlitwy zobowiązuje każdego z nas do udzielenia własnej odpowiedzi na łaskę Boga, a przede wszystkim na dar naszego życia, które jest dla nas samych tajemnicą. (…) Musimy zastanowić się nad tym niepojętym darem, jakim jest wejście Syna Bożego w nasz ludzki świat. To stworzenie nas na nowo nastąpiło nie tylko poprzez tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, ale przede wszystkim przez ofiarę Jego krzyża na Golgocie. Adwent posiada dwa podstawowe wymiary. Pierwszy wymiar ukazuje nam tamtą tęsknotę człowieka i Ludu Wybranego za Zbawicielem. A z drugiej strony ma nas przygotować na tajemnicę przyjścia Syna Bożego na końcu świata. Spełnił się Adwent ludzki. Bóg przyszedł do człowieka i spełnił nasze ludzkie oczekiwania, ale trwa i będzie trwał do końca świata drugi Adwent, czyli oczekiwanie Boga na człowieka. „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. Podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie” – i to jest nasze pierwsze zadanie, żebyśmy się nie zapatrzyli tylko w wymiary tej ziemi, ale podnieśli głowy do góry, bo stamtąd oczekujemy na powtórne przyjście Jezusa. Czuwanie na modlitwie musi być naszym szczególnym zadaniem, które wypełniamy każdego dnia i ciągle na nowo. Drugim zadaniem jest poczucie wdzięczności.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Mstowie, 29 XI 2015 r.