Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

ŚDM potrzebne młodym

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Jednym z priorytetów duszpasterskich Jana Pawła II byli młodzi, czego przejawem stała się jedna z najlepszych inicjatyw jego pontyfikatu, czyli Światowe Dni Młodzieży. Ta wielka przygoda duszpasterska trwa już trzydzieści lat i Bóg tylko wie, ile przyniosła ona owoców. Światowe Dni Młodzieży są potrzebne młodym. Młodzież chce widzieć i doświadczyć, że pójście za Mistrzem z Nazaretu to wspaniała przygoda życia, przygotowująca całą ich wieczność, a także, że wiara w Jezusa jest źródłem braterstwa, że jednoczy ludy i narody, obala granice i bariery, jakie ludzie sami sobie postawili. Światowe Dni Młodzieży są potrzebne całemu Kościołowi. Te dni budzą entuzjazm wiary w Kościele, odsłaniają młode oblicze Kościoła, który odradza się w każdym narodzie, w każdym pokoleniu, w każdym czasie. ŚDM są potrzebne naszemu niespokojnemu światu. Czyż wspólna modlitwa i braterstwo młodych z całego świata, tak bardzo uderzające podczas Światowych Dni Młodzieży, nie jest najlepszą odpowiedzią na przemoc, na nienawiść, na ślepy terroryzm dochodzący do głosu w naszym świecie?

Fragment homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. dla delegatów krajów, które przygotowują grupy do przyjazdu na ŚDM Kraków 2016, Sanktuarium św. Jana Pawła II, 28 XI 2015 r.