Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nowe życie w Chrystusie (3)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Wszystkie badania przeprowadzone wśród młodzieży wykazują, że młodzi widzą sens swojego życia w założeniu szczęśliwego małżeństwa i rodziny. Często jednak odnosimy wrażenie, że ci sami, którzy tęsknią za szczęśliwą rodziną, wiele czynią, by tak nie było. Są lekkomyślni, nieodpowiedzialni, żyją chwilą obecną, bez refleksji naśladują rówieśników, łatwo dyspensują się od modlitwy, niedzielnej Eucharystii, sięgają po alkohol, przyjmują ze środków przekazu i otoczenia styl życia wypełniony erotyką, seksem, unikają wyrzeczenia, ofiary, poświęcenia dla Boga, bliźniego i własnego uświęcenia. Prorok Sofoniasz mówi: „Ciesz się i wesel z całego serca” (So 3,14). Sofoniasz podaje najważniejsze źródło radości: „Pan jest pośród ciebie… Nie bój się… Niech nie słabną twe ręce… Bóg jest pośród ciebie, Mocarz, który daje zbawienie” (So 3,15-17). Miłość jest źródłem radości. Zakochana dziewczyna, zakochany chłopak, patrzą w przyszłość z wielkim optymizmem. Bliskość osoby kochanej zdaje się oświetlać radością wszystkie sprawy życia, aktualne i te, które czekają. Św. Paweł pisze: „Radujcie się zawsze w Panu… Pan jest blisko” (Flp 4,4). Człowiek wciąż szuka radości, zadowolenia, przyjemności, zysku. Nierzadko szuka szczęścia w tym, co przemijające, chwilowe, a nawet nieuczciwe, grzeszne. Apostoł przypomina każdemu, przypomina małżonkom i rodzinom, prawdziwe, trwałe źródła radości: Pan Jest blisko. W chwilach smutku, niepowodzeń, konfliktów, zwątpień, rozczarowań: „o nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem” (Flp 4,6). Troskamy się zbytnio: w wielu rodzinach problem pracy, zarobków, długi, kłopoty z dziećmi – wypełniają myśli, rozmowy, prowadzą do kłótni. Apostoł pociesza: „O nic się już zbytnio nie troskajcie”. Św. Jana tłumy pytały: „Co mamy czynić?” (Łk 3,10). Jan Chrzciciel odpowiadał: „Idzie mocniejszy ode mnie” (Łk 3,16). „Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę … Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata” (Ojciec Święty Franciszek Misericordiae vultus, 2).
Propozycja postanowienia
Codziennie będę przypominał sobie i rodzinie, że „Pan jest blisko”. Będzie to źródło pokoju w mym sercu i źródło radości w rodzinie.