Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Nowe życie w Chrystusie (4)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” – czytamy w Liście do Hebrajczyków (Hbr 10,10). Syn Boży stał się człowiekiem, aby przez ofiarę z siebie nas zbawić. Jezus Chrystus, Słowo, które stało się ciałem, wypełnił wolę Ojca: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją” (Hbr 10,9). Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy. Bóg wybrał Maryję na Matkę swego Jednorodzonego Syna, a Ona przyjęła Bożą wolę: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38). W czasie Nawiedzenia św. Elżbieta pochwaliła posłuszeństwo Maryi Bożej woli: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45). Jesteśmy obdarowani przez Boga. Zostaliśmy stworzeni, w Chrystusie staliśmy się dziećmi Bożymi, nosimy w sobie nowe życie w Chrystusie od Chrztu świętego. Bóg dał nam łaskę powołania. Mężczyzna i kobieta otrzymali dar powołania do wiernej i trwałej miłości oraz do rodzicielstwa. Słowa św. Elżbiety: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona” odnoszą się nie tylko do Maryi, ale do każdej kobiety noszącej pod sercem swoje dziecko. Czy każda kobieta w stanie błogosławionym odnosi do siebie słowa św. Elżbiety? Czy o tym pamięta ojciec dziecka? Czy wierzymy w to, co przekazuje Urząd Nauczycielski Kościoła na temat małżeństwa i rodziny? W dobie powszechnego relatywizmu, kiedy każdy zdaje się twierdzić, że ma własną prawdę, potrzebujemy Bożego światła, które mówi, co jest dobrem, a co kłamstwem i grzechem. Dziś potrzeba, aby małżonkowie i rodzice, duszpasterze, wszyscy wierzący, wołali z Psalmistą: „Wejrzyj z nieba, zobacz i nawiedź tę winorośl; i chroń tę, którą zasadziła Twa prawica” (Ps 80,15–16). Tajemnica miłosierdzia „jest dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju… Miłosierdzie objawia Przenajświętsza Trójca… jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka… Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem” (Ojciec Święty Franciszek, Misericordiae vultus, p. 3).
Propozycja postanowienia
Wykorzystajmy dni Bożego Narodzenia, by umocnić zgodę, miłość małżeńską, rodzinną, sąsiedzką. Niech dzielenie się opłatkiem nie będzie pustym gestem. Niech wspólna modlitwa pomoże nam wypowiedzieć słowa: dziękuję, przepraszam, przebaczam.