Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Mi 5,1–4a; Hbr 10,5–10; Łk 1,39–45

MARYJA JEST MATKĄ OCZEKIWANEGO MESJASZA

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.
ROZWAŻANIE
Dziś trzeba postawić jedno z zasadniczych pytań: kto mi imponuje? Kto i co wzbudza moje uznanie? Pytania proste i warto na nie szczerze odpowiedzieć, bo tą drogą możemy uzyskać wgląd we własną duszę. Nietrudno wymienić współczesne fascynacje ludzi – tu możliwości jest wiele, od tych pozytywnych, które rozwijają człowieka, po te, które stają się niewolą ludzkiego umysłu i serca. Dziś jednak stara kobieta, która w podeszłym wieku zaznała radości macierzyństwa, Elżbieta, pokazuje fascynację, która nie jest spotykana zbyt często. Choć cieszyła się dzieckiem noszonym w swym wnętrzu, to jednak spotkanie z Maryją wzbudziło w niej jeszcze większą radość i uznanie. Wiara Matki Jezusa – to wzbudziło uznanie Elżbiety. Czy mnie również fascynują ludzie wiary?

rs