Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rok Jubileuszowy w Kościele

BÓG SAM WYSTARCZA!


Fot. Arch. oo. Karmelitów Bosych w Krakowie
Fot. Arch. oo. Karmelitów Bosych w Krakowie

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO, PRZEŻYWANY W CAŁYM KOŚCIELE, ZBIEGŁ SIĘ SZCZĘŚLIWIE I W HARMONIJNY SPOSÓB POŁĄCZYŁ Z OBCHODAMI 500-LECIA JUBILEUSZU TEREZJAŃSKIEGO. STAŁ SIĘ CZASEM SZCZEGÓLNEJ ŁASKI I DUCHOWEJ ODNOWY. O TERESO! – ZWRACAJĄ SIĘ KU MATCE JEJ DUCHOWE CÓRKI – TY, KTÓRA ODDAŁAŚ SIĘ CAŁKOWICIE NA SŁUŻBĘ MIŁOŚCI, NAUCZ NAS WIERNIE I ZDECYDOWANIE KROCZYĆ DROGĄ MODLITWY WEWNĘTRZNEJ, WPATRUJĄC SIĘ W BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO, ZAWSZE OBECNEGO W GŁĘBI NASZEGO JESTESTWA. UMOCNIJ W NAS FUNDAMENT PRAWDZIWEJ POKORY, DUCHA WYRZECZENIA, MIŁOŚCI BRATERSKIEJ W SZKOLE MARYI, NASZEJ MATKI. ROZPAL W NAS ŻARLIWĄ MIŁOŚĆ APOSTOLSKĄ DO KOŚCIOŁA. UPROŚ, ABY JEZUS BYŁ NASZĄ RADOŚCIĄ, NADZIEJĄ, NASZĄ MOCĄ, ZDROJEM WODY ŻYWEJ I NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM.
Boże, Ty przez swojego Ducha natchnąłeś św. Teresę od Jezusa, aby wskazała Kościołowi drogę wiodącą do doskonałości, spraw, abyśmy się karmili jej duchową nauką i zapłonęli pragnieniem prawdziwej świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.