Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Świadek Chrystusa

O. MICHAŁ – BŁOGOSŁAWIONY Z ZIEMI ŻYWIECKIEJ

Fot. Archiwum franciszkanów

Ojciec Michał Tomaszek urodził się 23 września 1960 roku w Łękawicy k. Żywca. Stamtąd wyjechał do Legnicy, gdzie w Niższym Seminarium Duchowym rozpoczął swoją franciszkańską drogę.
Michał pochodził z bogobojnej rodziny. Miał dwie starsze siostry i brata bliźniaka. Po Pierwszej Komunii Świętej zmarł mu ojciec. Wówczas cały ciężar utrzymania i wychowania dzieci spadł na mamę. Jako kilkuletni chłopiec został ministrantem. Rodzina często pielgrzymowała do położonego nieopodal franciszkańskiego Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie.
U OO. FRANCISZKANÓW
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Łękawicy, Michał Tomaszek naukę kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów w Legnicy. Jak wspominają jego koledzy, już wtedy dał się poznać jako człowiek modlitwy. Po maturze, w roku 1980, wstąpił do Zakonu. W podaniu o przyjęcie napisał m.in.: „Już od dawna jestem przekonany, że mam powołanie do kapłaństwa i Zakonu, co miałem okazję gruntowniej przemyśleć w Niższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Pragnieniem moim jest praca na misjach, by w ten sposób służyć Bogu i Niepokalanej”. Habit zakonny otrzymał w uroczystość św. Franciszka – 4 października 1980 r. Rok później – 1 września 1981 roku – złożył pierwsze śluby zakonne. Po nowicjacie, który odbył w Smardzewicach, br. Michał rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów w Krakowie. Studiował tam w latach 1981–1987. W uroczystość Matki Bożej Niepokalanej – patronki zakonu Franciszkanów – 8 grudnia 1985 roku w Krakowie uroczyście ślubował żyć na zawsze w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Rok później – we Wrocławiu – br. Michał został diakonem. W kolejnym roku – 23 maja 1987 – o. dk. Michał został wyświęcony na prezbitera w Bazylice św. Franciszka w Krakowie przez ks. bp. Albina Małysiaka CM.
DRUGI FRANCISZEK
Franciszkanin chętnie włączał się w okolicznościowe prace, brał aktywny udział w katechizacji dzieci specjalnej troski oraz przygotowywaniu pomocy duszpasterskich. Po  święceniach kapłańskich o. Michał przez dwa lata (1 czerwca 1987 r. – 25 lipca 1989 r.) pracował we franciszkańskiej parafii w Pieńsku k. Zgorzelca. Był tam wikariuszem i katechetą. W pracę duszpasterską włączył się z całym młodzieńczym zapałem i entuzjazmem. Jako dobry i sumienny kapłan, budził zaufanie wiernych. Wprawiony w Krakowie w katechizację dzieci specjalnej troski, także w Pieńsku prowadził zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi. Ze względu na dobroć, uprzejmość i współczucie, jakimi darzył ludzi potrzebujących pomocy, jedna z parafianek nazwała go „Drugim św. Franciszkiem”. Był całym sercem oddany Bogu i ludziom.
MISJONARZ 
W czasie pracy duszpasterskiej w Pieńsku dowiedział się, że jego dwaj starsi współbracia – o. Zbigniew Strzałkowski i o. Jarosław Wysoczański – mają wkrótce wyjechać na misje do Peru. Zwrócił się wówczas z prośbą do swojego wyższego przełożonego o. Feliksa Stasicy o pozwolenie na podobny wyjazd. Prowincjał wyraził zgodę. Rok później, w lipcu 1989 roku, dołączył do nich. O. Michał już w Polsce zdawał sobie sprawę z tego, że misja w Peru jest trudna i jego życie może być narażone na niebezpieczeństwo. Przed wyjazdem na misje, po pożegnalnej Mszy św. w parafii w Pieńsku, odważnie zadeklarował, że jeśli trzeba będzie dla sprawy Bożej złożyć ofiarę życia, to nie będzie się wahał. Po szybkim opanowaniu podstaw języka hiszpańskiego, o. Michał włączył się w pracę duszpasterską w Pariacoto. W krótkim czasie zgromadził wokół parafii mnóstwo młodych ludzi, którzy przychodzili na katechezę, wspólną modlitwę, ale i rekreację. Docierał do nich poprzez muzykę i śpiew. Jego działalność misyjna trwała zaledwie dwa lata, ponieważ 9 sierpnia 1991 r. wraz z o. Zbigniewem Strzałkowskim zginął w Pariacoto, zamordowany przez terrorystów z Komunistycznej Partii Peru „Świetlisty Szlak”.

Opr. na podstawie: www.meczennicy.franciszkanie.pl
Fot. Archiwum franciszkanów