Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Medycyna przegrywa z technologią

KS. ABP HENRYK HOSER BISKUP WARSZAWSKO-PRASKI

Wraz z przyjściem na świat Jezus Chrystus wprowadził nowy paradygmat, jakim jest „nowe stworzenie”, który uległ obecnie głębokiemu zachwianiu. W konsekwencji nie mamy już stałych odniesień wartości ludzkich. Nie ma również gwarancji dla życia ludzkiego i jego integralności, co stanowi jedną z głównych przyczyn kryzysu współczesnej medycyny. Medycyna przegrywa dziś z technologią. Przyjęliśmy za złą normę, że wszystko, co jest technologicznie możliwe, może zostać zastosowane w odniesieniu do człowieka, zarówno w dobrym tego słowa znaczeniu, jak i w złym. Współczesna medycyna przegrywa również z komercją. Przekształcenie jej w system rynkowy powoduje, że przestała ona być służbą człowiekowi. Najbardziej przegrywa w tym podmiotowość pacjenta i podmiotowość leczącego, które muszą ustąpić przed dominującymi wyznacznikami. Antidotum na tę sytuację jest powrót do medycyny hipokratejskiej i antropologii chrześcijańskiej, która obejmuje wszystkie wymiary życia człowieka. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że pacjent nie jest rzeczą. (…) Bóg najlepiej wie, co jest normą, nawet w medycynie. Stąd święta Bożego Narodzenia przypominają nam tę normalność, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy, i ukazują nasze życie na linii czasu. Musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić centralne miejsce choremu i obok niego osobę leczącego. Miejmy to poczucie misji, która nam jest powierzona i którą niesiemy.

Fragment przemówienia podczas spotkania opłatkowego Służby Zdrowia oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych z terenu Mazowsza, Warszawa, 17 XII 2015 r.